jak zamawiać

Jak zamówić przez internet

Preferuję kontakt przez Facebooka ze względu na wygodę i szybkość otrzymywania wiadomości, a także na łatwość przesyłania zdjęć z postępów prac. Można również składać zamówienia mailowo, jednak ma to sporo ograniczeń. Nie przyjmuję zamówień przez telefon. Zapraszam do telefonicznej, wstępnej, rozmowy na temat ewentualnego zamówienia, dopytać o szczegóły i możliwości wykonania, jednak ostateczne zamówienie przyjmuję wyłącznie w formie pisemnej.

Każdy wyprodukowany przedmiot jest tworzony według określonych kryteriów, czy to wierne odtworzenie oryginalnego przedmiotu w celach rekonstrukcyjnych, czy też w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i obsługi wymaganych przez klienta. Każde zlecenie rozpoczyna się od omówienia wymagań klienta, podczas której opracowywane są szczegóły, celem określenia ogólnych wymagań, które ma spełniać praca, oraz podstawowe wymagania dotyczące, stylu, wzoru, przeznaczenia i oraz wyglądu.

Często do zilustrowania projektu potrzebna jest obszerna biblioteka zdjęć, tworząca szczegółowy obraz jak będzie wyglądał końcowy efekt. W przypadku szabli, lub mieczy często są to zdjęcia z muzeów, lub grafiki z książek.

Jeśli klient ma skonkretyzowane wymagania, to przechodzimy do ustalenia takich szczegółów jak materiały, wykończenie, zdobienia itp. Po ustaleniu projektu robię wstępną wycenę projektu. Po akceptacji wyceny i terminu rozpoczęciu prac, klient zostaje wpisany do kalendarza

Zazwyczaj miesiąc przed rozpoczęciem prac, zaczynam kompletować materiały, szukać źródeł itp. W tym czasie przyjmuję od klienta zadatek, około 20% wartości projektu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy część prac jest wykonywana przez z innego rzemieślnika – podwykonawcę. Odbywa się to jednak zawsze za zgodą klienta i na warunkach przez niego zaakceptowanych. W przypadkach, gdy praca jest wysoce spersonalizowana i w razie odstąpienia od zamówienia sprzedaż wykonanego przedmiotu może być utrudniona, lub zamówienie obejmuje kilka ostrzy i muszę zarezerwować więcej czasu na jego wykonanie, zadatek wynosi 50% ceny końcowej.

Po otrzymaniu zadatku zaczynam pracę. Podczas pracy, klient dostaje zdjęcia z każdego etapu realizacji zamówienia, dzięki czemu ma możliwość pewnej korekty ustaleń. Większe zmiany i odstępstwa, mogą wiązać się ze zmianą ostatecznej ceny zamówienia. Ze względu na charakter zamówień i nieprzewidywalność pracy, ustalenie jednoznacznego terminu zakończenia jest trudne. Mogę podać wyłącznie termin orientacyjny z zastrzeżeniem, że może on być różny od terminu faktycznego. Po zrealizowaniu zamówienia, zdjęcia projektu zostają przesłane do klienta, celem ostatecznej akceptacji. Jeśli zostanie ona uzyskana, po zapłacie za pracę, praca zostaje wysłana do klienta. Przy przesyłkach krajowych klient często otrzymuje przesyłkę już następnego dnia po wysłaniu.